Tag archive

CPP 52

Tribute 2020

in Gallery/Videos

Walang hanggang pagpupugay at pagdakila para sa mga bayani at martir ng rebolusyong Pilipino

#CPP52 #DiPagagapi #AmplifyTheRevolution

Go to Top